• Dobrodošli na našu zvaničnu web stranicu
  • + 387 (0) 30 659 054

TRANSPORTNI BETONI

Footer Logo

Komotin d.o.o. proizvodi i prodaje različite vrste visokokvalitetnog betona. U paleti proizvoda mogu se naći betoni različitih tlačnih čvrstoća za različite uvjete izloženosti. Efikasno, brzo i točno planiramo sve narudžbe i isporuke betona i pumpe. Proizvodni kapaciteti i uvijek spremno osoblje osiguravaju isporuku betona za potrebe naših kupaca.

Beton je materijal formiran miješanjem cementa, krupnog i finog agregata i vode, sa ili bez kemijskih i mineralnih dodataka. Beton može biti proizveden na gradilištu, u centralnoj betonari ili u pogonu za proizvodnju predgotovljenih elemenata. Ova se europska norma primjenjuje na beton ugrađen u konstrukcije na gradilištu (monolitne), predgotovljene konstrukcije ili predgotovljene konstrukcijske elemente.

Standardni beton

Naziv betonaRazred čvrstoćeRazred konzistencijeMax. zrno agregataKloridiRazred izloženosti
MB – 15 DC 12/15S316/31,5Cl 0,2X0
MB – 20 DC 16/20S316/31,5Cl 0,2X0
MB – 25 DC 20/25S316/31,5Cl 0,2XC1
MB – 30 DC 25/30S316/31,5Cl 0,2XC2
MB – 40 DC 30/37S416/31,5Cl 0,2XC3, XC4
MB – 45 DC 35/45S416/31,5Cl 0,2XC3, XC4

Beton za posebne uvjete izloženosti okoline

Beton otporan na djelovanje mraza

Takvog je sastava da su postojani na djelovanje mraza, odnosno ne dolazi do pojava ljuštenja
površina ovakvog betona ugrađenog u konstrukciju. Upotrebljavaju se na mjestima izloženim djelovanju mraza (horizontalne i vertikalne betonske površine)

Naziv betonaRazred čvrstoćeRazred konzistencijeMax. zrno agregataKloridiRazred izloženosti
MB – 30 M 28C 25/30S416/31,5Cl 0,2XF1
MB – 40 M 56C 30/37S416/31,5Cl 0,2XF3
Beton otporan na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje

Beton otporan na kombinirano djelovanje mraza i soli za odmrzavanje takvog su sastava da su
postojani na gore navedeno djelovanje, odnosno ne dolazi do pojava ljuštenja površina ovakvog
betona ugrađenog u konstrukciju.

Naziv betonaRazred čvrstoćeRazred konzistencijeMax. zrno agregataKloridiRazred izloženosti
MB – 30 MS 28C 25/30S416/31,5Cl 0,2XF2
MB – 40 MS 56C 30/37S416/31,5Cl 0,2XF4

Vodonepropusni beton (VDP)

Naziv betonaRazred čvrstoćeRazred konzistencijeMax. zrno agregataKloridiRazred izloženosti
MB – 30 VDPC 25/30S416/31,5Cl 0,2XC4

Primjena:
Vodonepropusni beton je bitan u svim radovima u kojima je potreban maksimalni otpor prolasku vode, kao što su tankovi vodospreme, bazeni, mlaznice u prisustvu vode, podrumi i podrumi ispod razine podzemne vode, itd. Zbog svoje nepropusnosti, ovaj beton rezultira nepropusnošću strukture a osim pravilnog dizajna spojeva bitno je da se provede pravilno zbijanje i njega betona. Agregat Dmax: između 16 i 32 mm, ovisno o dijelovima strukture i armature.

Mlazni beton

Karakterističan je po ugradnji špricanjem suhe ili vlažne smjese koja se pod visokim tlakom protiskuje kroz posebne mlaznice i usmjerava na podlogu.

Primjena:
Upotrebljava se za tanke betonske i armiranobetonske elemente, obloge, krovne ploče, prednapete obloge spremnika, u tunelogradnji i podzemnim radovima za osiguranje tla nakon obavljena iskopa, stabilizaciju pokosa, a sve se češće primjenjuje i u sanaciji konstrukcija.

Mikroarmirani betoni

Beton ojačan čeličnim vlaknima

Beton ojačan čeličnim vlaknima koristi čelična vlakna specijalno izrađena za pružanje najboljih rezultata u uvjetima velikog opterećenja. Ovaj sustav vlakana pruža najbolju otpornost na pucanje betona u očvrslom stanju, kao i najveću otpornost na oštećenja od teškog, dugotrajnog i dinamičnog opterećenja.

Primjena:
– nosivi podovi unutarnji i vanjski
– primjena u građevinarstvu
– podovi bez spojeva

Beton ojačana polipropilenskim vlaknima

Beton ojačana polipropilenskim vlaknima se može primjenjivati u raznim slučajevima. Polipropilenska vlakna (monofilament) dodaju se betonu u tijeku proizvodnje. Tisuće pojedinačnih vlakana ravnomjerno se
rasporede u betonu tijekom postupka miješanja, stvarajući tako strukturu poput matrice.

Primjena:
– unutarnje ploče (trgovine maloprodaje, skladišta, itd.)
– vanjske ploče (kolni prilazi, dvorišta, itd.)
– u poljoprivredi (odvodni kanali)
– ceste, pločnici, kolni prilazi rubovi pločnika
– mlazni beton
– izrada tankih zidova
– prevlake, popravci rupa
– konstrukcije koje sadržavaju vodu (vododpreme)
– manje i srednje građevine, „uradi sam“

Lagani betoni

To su betoni s gustoćom od 200 kg/m3 do 1.000 kg/m3 i tlačne čvrstoće u rasponu od 0,5 do 5,5 N/mm2. Lagani betoni sadrže granule polistirena, visoke gustoće, koje se na odgovarajući način tretiraju i miješaju s cementom. Pružaju visoku toplinsku izolaciju snage (do λ = 0,08), karakterizira ih jednostavnost proizvodnje i ugradnje. Općenito, ove smjese nisu otporne na mraz i sol, abrazivne i erozijske sile ili agresivne kemikalije.

Primjena
– zatrpavanje – mogu lako biti smješteni u jarak, rupe ili druge šupljine. Zbijanje nije potrebno, stoga se širine rova ili veličina iskopa mogu smanjiti.
– strukturne ispune – za neujednačene i nejednolike površine pod temeljnim stopama i ploče. Mogu pružiti ujednačenu i ravnu površinu. Pritisna snaga će varirati ovisno o zahtjevima projekta
– izolacija i izolacijske ispune
– posteljica – pruža izvrsnu posteljicu za cijevi, električne, telefonske i druge vrste kabela. Tekuća karakteristika materijala omogućuje ispunu praznina ispod cijevi i pruža jedinstvenu potporu.
– kontrola erozije – laboratorijske studije, kao i polja izvedbe, pokazali su da se opire eroziji bolje od mnogih drugih materijala ispune.
– tunelski hodnici i kanalizacije – prilikom ispunjavanja napuštenih tunela i kanalizacije važno je koristiti tekuću smjesu. Konstantna ugradnja ovim materijalom će pomoći da materijal stalno teče i time se može transportirati na veće udaljenosti
– podrumi i podzemne građevine – napušteni podrumi su često ispunjeni ovakvom smjesom
pumpanjem kroz otvoreni prozor ili vrata.

Osim proizvoda iz popisa betona, možemo proizvesti i beton s ciljanim karakteristikama, po želji naručitelja.

Usluge

Usluge prijevoza svježeg betona kamion-mikserima od 3, 6 i 9 m3

Usluge pumpanja svježeg betona autobeton pumpama dužine do 18 i do 24 m

U nastavku donosimo izvadak iz norme za beton, koji vam može pomoći pri određivanju vaših potreba te narudžbe određene vrste betona.

Beton prema EN 206 – 1

Beton je materijal formiran miješanjem cementa, krupnog i finog agregata i vode, sa ili bez kemijskih i mineralnih dodataka. Beton može biti proizveden na gradilištu, u centralnoj betonari ili u pogonu za proizvodnju predgotovljenih elemenata. Ova se europska norma primjenjuje na beton ugrađen u konstrukcije na gradilištu (monolitne), predgotovljene konstrukcije ili predgotovljene konstrukcijske elemente.

Razredi izloženosti
Oznaka razredaOpis okolineInformativni primjeri moguće pojave razreda izloženosti
1. Nema rizika od korozije
XOZa beton bez armature ili ugrađenog metala: Sve izloženosti gdje nema smrzavanja, abrazije ili kemijskog djelovanja. Za beton sa ugrađenom armaturom vrlo suhoBeton u nutar zgrada sa niskom razinom u zraku
2. Korozija uzrokovana karbonatizacijom
XC1Suha ili stalno vlažnaBeton unutar zgrada s niskom razinom vlage u zraku. Beton koji je stalno pod vodom
XC2Vlažna, rjeđe suhaBetonske površine koje su dugoročno izložene djelovanju vode, mnogi temelji
XC3Umjereno vlažnaBeton unutar zgrada s umjerenom ili visokom razinom vlage u zraku; vanjski beton zaštićern od kiše
XC4Izmjenično vlažna i suhaBetonske površine izložene dodiru s vodom koje ne spadaju u skupinu izloženosti
3. Korozija uzrokovana kloridima koji nisu iz mora
XD1Umjereno vlažnaBetonske površine izložene djelovanjui klorida iz zraka
XD2Vlažna, rjeđe vlažnaBazeni za plivanje i kupališta sa slanom vodom; elementi izloženi industrijskim vodama koje sadrže kloride
XD3Izmjenično vlažna i suhaElementi izloženi prskanju vode s prometnih površina na koja se nanose sredstva za odleđivanje; parkirališne ploče bez zaštitnog sloja
4. Korozija uzrokovana kloridima iz morske vode
XS1Izložena solima iz zraka, ali ne u izravnom dodiru sa morskom vodomVanjski elementi u blizini obale
XS2Stalno uronjena u morsku voduStalno uronjeni elementi u lukama
XS3Zona plime i oseke i zona zapljuskivanjaZidovi lukobrana i molova
5. Korozija uzrokovana smrzavanjem i odmrzavanjem sa ili bez soli za odmrzavanje
XF1Umjerena zasićenost vode bez soli za odmrzavanjeVanjski elementi
XF2Umjerena zasićenost vode sa solima za odmrzavanjePodručja prskanja vode s prometnih površina, sa sredstvom za odleđivanje (ali drugačije od onog za XF4); područje prskanja morskom vodom
XF3Visoka zasićenost vodom bez soli za odmrzavanjeOtvoreni spremnici za vodu; elementi u području kvašenja vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke)
XF4Visoka zasićenost vodom sa solima za odmrzavanje i morskom vodomPrometne površine tretirane sredstvima za odleđivanje; pretežno vodoravni elementi izloženi prskanju vode s prometnih površina na koja se nanose sredstva za odleđivanje; parkirališne ploče bez zaštitnog sloja b); elementi u području morske plime; mjesta na kojima može doći do struganja u postrojenjima za tretiranje voda iz kanalizacije
6. Kemijska korozija
XA1Lagano kemijski agresivna okolina prema tablici 2Spremnici u postrojenjima za tretiranje voda iz kanalizacije, spremnici tekućih umjetnih gnojiva
XA2Umjereno kemijski agresivna okolina prema tablici 2Betonski elementi u dodiru s morskom vodom; elementi u agresivnom tlu
XA3Vrlo kemijski agresivna okolina prema tablici 2Kemijski agresivne vode u postrojenjima za tretiranje otpadnih voda; spremnici za silažu i korita (žljebovi) za hranjenje životinja; rashladni tornjevi s dimnjacima za odvođenje dimnih plinova
7. Izloženost betona habanju
XM1Umjereno habanjeElementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu vozila s pneumatskim gumama na kotačima
XM2Jako habanjeElementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu viljuškara s pneumatskim ili s tvrdim gumama na kotačima
XM3Vrlo jako habanjeElementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu viljuškara s pneumatskim gumama ili čeličnim kotačima; hidrauličke konstrukcije u vrtložnim (uzburkanim) vodama (npr. bazeni za destilaciju); površine izložene prometu gusjeničara
Razredi slijeganja (slump)
RazredSlijeganje u mm
S110do40
S250 do 90
S3100 do 150
S4160 do 210
S 5>220
Razredi čvrstoće normalnog i teškog betona
Razredi tlačne čvrstoćeNajmanja karakteristična čvrstoća valjka (fck,valj) N/mm2Najmanja karakteristična čvrstoća kocke (fck,valj) N/mm2
C8/10810
C12/151215
C16/201620
C20/252025
C25/302530
C30/373037
C35/453545
C40/504050
C45/554555
C50/605060
C55/675567
C60/756075
C70/857085
C80/958095
C90/10590105
C100/115100115
Najveći sadržaj klorida u betonu
Uporaba betonaRazred sadržaja kloridaNajveći sadržaj CL na masu cementa
Ne sadrži čeličnu armaturu ni drugi ugrađeni metal osim nehrđajućih vodilicaCL1,01.00%
Sadrži čeličnu armaturu ili neki drugi ugrađeni metalCL 0,200.20%
CL 0,400.40%
Sadrži čelik za prednapinjanjeCL0,100.10%
CL 0,200.20%