• Dobrodošli na našu zvaničnu web stranicu
  • + 387 (0) 30 659 054

KAMENI AGREGATI

Footer Logo

Površinski kop „Podmilačje“ nalazi se kod Jajca (7 km). Na kamenolomu se vrši eksploatacija kamena vapnenačkog (krećnjačkog) porijekla, koji ima vrlo široku primjenu, a najviše se koristi u građevinskoj industriji: betoni i asfalti, cestogradnji – izrada gornjih i donjih nosivih slojeva bitumeniziranog materijala na cestama svih razreda prometnog opterećenja, održavanje nerazvrstanih gospodarskih cesta, kao i za izgradnju obaloutvrda, regulaciju vodotoka, izgradnju hidrotehničkih objekata, gabiona i sl.

Frakcije kamena iz našeg kamenoloma se proizvode na kvalitetan način uz kontrolu tvorničke proizvodnje kroz implementiran Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008. Sve frakcije su ispitane i njihove karakteristike ispunjavaju zahtjeve BAS EN 12620+A1:2009.

U cilju stalne kontrole kvalitete frakcija agregata, poduzeće raspolaže laboratorijom za praćenje granulometrijskog sastava i čistoće frakcija.

Drobljeni vapnenac 0/4 mm
Drobljeni vapnenac 4/8 mm
Drobljeni vapnenac 8/16 mm
Drobljeni vapnenac 16/22 mm
Drobljeni vapnenac 16/32 mm
Filer – kameno brašno
Mješavina frakcija 0/8
Mješavina frakcija 0/16
Tamponska mješavina 0/32
Tamponska mješavina 0/60
Kameni blokovi
Lomljeni kamen
Jalovina
Certifikat važeći IT001-17-Z6P-0002